Japan

Aikikai
Kobayashi-Dojo
Yamatoku-Dojo
Kensinkai
Aikido Ishigaki Dojo
Suwa-Dojo
Shinburensei-juku
Tohkojyuku Dojo
Aikido-Wanpaku-Dojo
Sagamihara-shi Aikido Renmei
Meiji Univ. Aikido Club


Calgary Aikikai
Finland Aikikai
Finland Seitokai
Sweden Iyasaka Dojo
Daikan Aikido renmei
AAI-Polska
Shinwakai, Moscow, Russia
Shurenkan Aikido, Hungary

 

English top