Shinjuku Yuwakai Dojo
Wed.
 10:00 〜11:30 a.m.Shinjuku Yuwakai Dojo:
Shinjuku Cosmic Sports Center
3-1-2 Okubo Shinjuku-ku, Tokyo

Dojo's